Årets honungsskörd

Nu är årets honung skördad och det blev en minskning i förhållande till föregående två år. Men det är normalt att det går upp och ned. 20kg per kupa är under snittet på 30kg/kupa men det är ändå bra trots den kalla och blöta sommaren. 2014 erhölls straxt över 60 kg/kupa i snitt.